Żid mal-favoriti
 
Neħħi mill Favourites

Kalkulatur dilwizzjoni

Kalkulatur Dilwizzjoni jippermettilek li jikkalkulaw kemm se jinbidlu volum u l-konċentrazzjoni (molarità) tas-soluzzjoni wara dilwizzjoni, jew jikkalkula volum u l-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni stokk.

Volum Agħżel jew il-konċentrazzjoni tas-soluzzjoni

Volum qabel iddewweb (V1):
Konċentrazzjoni qabel iddewweb (M1):
Konċentrazzjoni wara li jiġi dilwit (M2):
Tirriżulta fi:
Ikkalkula volum tas-soluzzjoni wara dilwizzjoni
Soluzzjoni - taħlita omoġenja magħmula minn partikuli sustanza maħlula, solvent u prodotti tal-interazzjoni tiegħu.
Formula li tiddeskrivi d-dipendenza tal-volum inizjali u finali u l-konċentrazzjoni f'soluzzjoni dilwita: V1 * M1 = V2 * M2
fejn V1 - volum qabel iddewweb, V2 - volum wara dilwizzjoni, M1 - konċentrazzjoni qabel iddewweb, M2 - konċentrazzjoni wara d-dilwizzjoni.