Żid mal-favoriti
 
Neħħi mill Favourites

Cookie

Cookies

Biex dan is-sit web jahdem sew, xi drabi nqieghdu fajls zghar ta’ dejta fuq l-apparat tieghek, maghrufin bhala cookies. Il-bicca l-kbira tas-siti jaghmlu dan ukoll.

X'inhuma l-cookies?

Cookie hija fajl zghir ta' test li sit web jissejvja fuq il-kompjuter jew mowbajl tieghek meta zzur is-sit. Din tippermetti lis-sit web li jiftakar l-azzjonijiet u l-preferenzi tieghek (bhal-login, il-lingwa, id-daqs tat-tipa u preferenzi ohrajn) matul perjodu ta’ zmien, biex ma jkollokx toqghod tissettjahom kull darba li terga’ zzur is-sit jew tibbrawzja minn pagna ghal ohra.

Kif nuzaw il-cookies?

Uħud mill-paġni tagħna jużaw cookies biex jiftakru l-preferenzi tiegħek u s-servizzi tas-sit li tuża.

L-imsieħba tagħna jużaw cookies fuq is-sit tagħna biex jippersonalizzaw il-kontenut u r-riklami, jipprovdu karatteristiċi ta 'netwerking soċjali u janalizzaw it-traffiku tagħna.

L-attivazzjoni ta' dawn il-cookies mhix strettament mehtiega biex is-sit jahdem izda jipprovduk b'esperjenza ta' bbrawzjar ahjar. Tista’ thassar jew timblokka dawn il-cookies, izda jekk taghmel dan xi aspetti ta’ dan is-sit jistghu ma jahdmux kif suppost.

L-informazzjoni relatata mal-cookies ma tintuzax biex tidentifikak personalment u ahna nikkontrollaw it-tqassim tad-dejta. Dawn il-cookies ma jintuzaw ghall-ebda ghanijiet ohrajn ghajr dawk deskritti hawnhekk.

Kif tikkontrolla l-cookies

Tista’ tikkontrolla u/jew thassar il-cookies kif tixtieq – ghad-dettalji, ara aboutcookies.org . Tista’ thassar il-cookies kollha li huma diga fuq il-kompjuter tieghek u tista’ tissettja l-parti l-kbira tal-brawzers biex jimblukkawhom milli jigu mahzuna. Izda jekk taghmel dan, ghandu mnejn ikollok toqghod tissettja l-preferenzi manwalment kull darba li zzur is-sit u xi servizzi u funzjonalitajiet jistghu ma jahdmux.